III piętro

INNOTEC

Firma INNOTEC Energy Sp. z o.o. zajmuje się doradztwem technicznym i ekonomicznym przy wyborze najlepszych rozwiązań związanych z ochroną środowiska w zakresie przetwarzania szeroko rozumianej biomasy, tj. materiału, z którego możliwe jest uzyskanie energii.

Przygotowujemy wszelkie analizy i dokumentacje konieczne do uzyskania decyzji, pozyskania finansowania oraz realizacji  inwestycji w formule  zaprojektuj i wybuduj „pod klucz” proponowanej technologii (tj. wykonanie analiz i koncepcji techniczno-ekonomicznych, studium wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów technicznych itd. oraz wsparciem w procesach uzyskania decyzji administracyjnych w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę).

Będąc dysponentem technologii INNOTEC Energy Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą maszyn i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych. Realizujemy inwestycje wspólnie z przedsiębiorstwami prywatnymi lub państwowymi (gminnymi) polegające na budowie zakładów do produkcji zielonego wodoru, gazu syntezowego z którego wytwarzana jest energia elektryczna, energia cieplna bądź chłód, produkcji karbonizatu oraz granulatu fosforowego.

Zajmujemy się administrowaniem i obsługą techniczną instalacji przemysłowych związanych z oferowaną technologią hydrotermalnej karbonizacji HTC oraz sprzedażą wyprodukowanego nośnika energii – karbonizatu (biowęgla do stosowania np. jako ulepszacz gleby), granulatu fosforowego (nawozu wykorzystywanego w przemyśle rolniczym lub jako komponent do produkcji nawozów mineralnych), zielonego wodoru (paliwa alternatywnego do paliwa wytwarzanego z ropy naftowej oraz gazu).

Maszyny i urządzenia wchodzące w skład oferowanej instalacji, stanowiące ciąg technologiczny, służą do produkcji alternatywnego medium, które wykorzystywane jest jako źródło energii w przemyśle oraz jako paliwo w transporcie, ograniczające emisję CO2 do atmosfery.

Dane kontaktowe:

INNOTEC Energy Sp. z o.o.

3 Maja 30a
PL 44-200 Rybnik
Tel.: (+48) 32 445 70 60
Fax.: (+48) 32 445 70 61
Internet: https://www.innotec.energy
Mail: office@innotec.energy

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek: 7:00 – 18:00